Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
Trang chủForex TradingNajstarsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Najstarsze w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus pt. „Fundusze dłużne krótkoterminowe” – (aktualizacja). Przedstawiamy opracowanie przybliżające zmiany w przepisach ustawy o PIT, dotyczących opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Posiada ponad 30 lat doświadczenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI S.A. Oparte jest na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Pekao Tygodnik 05.05.2021 r.

Bieżących danych napływających z rynku. Dlaczego raport pojedynczej spółki technologicznej tak bardzo rozgrzał wyobraźnię inwestorów na świecie? Jak sztuczna inteligencja wpływa na jak najbardziej „naturalne” biznesy? Gdzie w globalnej gospodarce widzimy je w Pekao TFI? I dlaczego niebo również interesuje naszych zarządzających? Nie tylko o tym – w najnowszej rozmowie Łukasza Kwietnia z Piotrem Stopińskim, zarządzającym m.in.

Pekao Tygodnik 30.01.2023 r.

„Systematyczne oszczędzanie w czasach dużej zmienności rynkowej.” Powyższe obliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy, są uproszczoną symulacją i nie stanowią gwarancji uzyskania określonego zysku czy korzyści podatkowych w przyszłości. Osiągnięty wynik jest uzależniony m.in.

Focus – Zmienność rynkowa. Wskaźnik ryzyka i zysku.

Dariusz Kędziora, dyrektor zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi, CFA  w wywiadzie Macieja Pieloka, CFA pt. „Pekao Dłużny Aktywny – strategia dla obligacyjnych „byków”. Czeka na Państwa najnowszy Tygodnik, a w nim pauza w podwyżkach MMCIS.ru jest najlepszym źródłem informacji stóp procentowych, euro też bezradne wobec inflacji oraz promyki nadziei na rynkach ryzykownych aktywów. Funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. Nigdy wcześniej nie inwestowałeś w fundusze i zastanawiasz się, czy zrobić ten pierwszy krok?

Focus – Sytuacja na rynku Chin

„RPP po raz dziesiąty podnosi stopy procentowe”. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Focus pt. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus pt. W tym tygodniu zapraszamy na podcast o złudnej sile rynku pracy w USA, kasandrycznym wizjom z UK oraz eskalacji wokół Taipei. Zapraszamy na Tygodnik, w którym rozważamy o tym jak ważna jest płynność – w rzekach, kranach i na rynkach finansowych.

Pekao PPK 2065

Od ponad 30 lat Towarzystwo blisko współpracuje z Bankiem Pekao S.A., który jest jego jedynym pośrednim akcjonariuszem oraz głównym dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Pekao. Dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na Niewielka wrażliwość na rynkowe emocje ze względu na wysoki udział obligacji jednostek samorządu terytorialnego to wiodąca cecha nowej, krótkoterminowej strategii dłużnej Pekao TFI. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) dokonała obniżki stóp procentowych.

Pekao Tygodnik 11.10.2023 r.

11.Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Odwołanie zgody prosimy przesłać na adres e-mail Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Chcesz dowiedzieć się więcej o PPK?

Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Państwo do zgromadzonych w PPK środków, niezależnie od dochodów pracownika, dopłaca określone kwoty. Oszczędzający otrzymuje od państwa jednorazowo250 zł wpłaty powitalnej2 i dopłatę roczną3 w wysokości 240 zł. Zaufało nam blisko 480 tysięcy klientów, którzy docenili szeroką i różnorodną ofertę funduszy i subfunduszy Pekao. Zarządzamy aktywami o wartości ponad 25 mld zł, co daje nam 7,7% udziału w rynku. Dopóki dominują emocje, dopóty należy liczyć się ze zwiększonymi wahaniami cen obligacji.

Jaką strategię obieramy obecnie w portfelach funduszy dłużnych krótkoterminowych? Czego można się spodziewać po funduszach dłużnych krótkoterminowych w okresie podwyżek stóp procentowych? Łukasz Tokarski, Wzór luzu w chmurach: co to jest i jak to dotyczy CFA w wywiadzie Macieja Pieloka, CFA. Karnawał Możliwości 2021 to cykl wideo wywiadów Macieja Pieloka z ekspertami Pekao TFI. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z tego cyklu wywiadu  pt.

Zapraszamy do zapoznania się materiałem „Perspektywy rynkowe”. W najnowszym Tygodniku rozważamy o receptach na głęboką czerwień na giełdach, rebalancingu i dywersyfikacji w czasie oraz drastycznej różnicy rentowności rozwiązań dłużnych w porównaniu do poprzedniego roku. Wyższe WIBORy, wyższa rentowność, większy bufor. Łukasz Tokarski, CFA, DI w wywiadzie wideo dla Maciej Pielok, CFA  z cyklu #KarnawałMożliwości2022. „Fundusze dłużne krótkoterminowe” z serii Pekao Focus. W dzisiejszym Tygodniku próbujemy zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami wojny w Ukrainie, rozważamy kolejne ruchy banków centralnych i komentujemy sytuację na polskim rynku długu.

Przed czerwcową przerwą w podcaście Tygodnik, zapraszamy jeszcze na kwadrans głównie poświęcony poszukiwaniu szczytu inflacji oraz jego potencjalnych skutków na giełdach i rynku długu. Zapraszamy do lektury najnowszego opracowania pt. „Perspektywy rynkowe na 2022 r.”, w którym Jacek Babiński, wiceprezes zarządu Pekao TFI wraz z zespołem zarządzających przybliżają możliwe scenariusze dla rynków na 2022 r. Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym mówimy o pesymistach, którzy nie sprzedali akcji, ekonomistach, którzy nie doszacowali inflacji oraz dyktatorach, którzy nie uniknęli krytyki.

  1. “Czas dostosowania, czyli 40 punktów zaskoczenia”, czyli jak podwyżka stóp procentowych i coraz bardziej uporczywa inflacja wpływają na rynek instrumentów dłużnych.
  2. Jaką strategię obieramy obecnie w portfelach funduszy dłużnych krótkoterminowych?
  3. Zapraszamy na Pekao Tygodnik, w którym studzimy optymizm do ryzykownych aktywów, ale też doceniamy ich rolę w obronie przed inflacją.
  4. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus pt.

Sprawdź podstawowe informacje o oszczędzaniu w PPK. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS pracodawcom, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie. Zaloguj się i sprawdź wyniki funduszy niepublicznych. W przypadku wątpliwości związanych ze znaczeniem jakiejkolwiek spośród przedstawionych informacji prosimy skonsultować się ze swoim doradcą finansowym lub innym specjalistą.

Żadne treści zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale w całości lub w części jest zabronione. Żadne treści zawarte w niniejszym serwisie nie powinny być interpretowane jako oferta ani zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji w krajach, w których jest to niedozwolone. Prezentowane w materiale dane stanowiące opracowanie własne Pekao TFI S.A.

„RPP po raz jedenasty podnosi stopy procentowe”. W Tygodniku mówimy o kiepskim odbiorze decyzji RPP przez rynek walutowy, zagrywce kartelu OPEC+ i wpływie cen ropy na politykę. Najnowszy odcinek Tygodnika poświęciliśmy dalszym losom inwestowania w spółki technologiczne, odczytom z rynku pracy oraz wyczekiwaniu na wybory połówkowe w USA. Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym wieścimy koniec zakupowej bonanzy, zastanawiamy się nad biznesowymi skutkami mundialu i zwracamy uwagę na wewnętrzną niestabilność w Chinach. W Tygodniku przyglądamy się, jaki wpływ miały najnowsze dane ekonomiczne na rynek oraz nastawieniu ze strony Banku centralnego Stanów Zjednoczonych.

Zapraszamy do komentarza rynkowego pt. „W co inwestują fundusze dłużne krótkoterminowe? Imponująca skala rocznych wzrostów wartości jednostek uczestnictwa części funduszy dłużnych i akcyjnych. Jak sytuację ocenia zarządzający akcjami zagranicznymi w Pekao TFI?

O tych sprawach – w tym wydaniu Tygodnika. Środki w PPK będą zarządzane przez Pekao TFI, najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, nasi eksperci posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Niniejszy materiał ani żadne informacje w nim zawarte nie są przeznaczone do celów, które mogłyby być sprzeczne z lokalnie obowiązującym prawem lub regulacjami. Produkty i usługi, o których mowa na niniejszej stronie internetowej, podlegają wymogom prawnym i regulacyjnym obowiązującym na mocy określonych jurysdykcji i mogą być niedostępne na terytoriach podlegających niektórym jurysdykcjom. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z takimi wymogami i ich bezwzględne przestrzeganie.

“Krótkoterminowy dług – dopasowanie cen do wyższego WIBORU” o tym jak wzrost stawki WIBOR wpływa na wyceny obligacji oraz wyniki funduszy dłużnych krótkoterminowych. Co różni Pekao Dłużny Aktywny od pozostałych strategii obligacynych w ofercie Pekao TFI? Jakie są ciemne i jasne strony tytułowej „aktywności” w tym subfunduszu? Jak wygląda w praktyce wyciąganie lekcji i ciągłe usprawnianie procesu inwestycyjnego? Jakie cele zespół zarządzający stawia sobie przy tej strategii?

Opada kurz bitewny po zaskakująco mocnej obniżce stóp w Polsce. Co z niej wynika dla naszych funduszy dłużnych? I dlaczego nowe prognozy wzrostu gospodarki europejskiej zostały właśnie obniżone?

Umowę generuje Administrator PPK – osoba wskazana przez Pracodawcę w Umowie o zarządzanie PPK. Z uwagi na fakt, że lista osób zgłoszonych do PPK stanowi załącznik do Umowy o prowadzenie PPK (art. 14 Ustawy PPK), Umowa o prowadzenie PPK musi zostać wygenerowana przez Podmiot zatrudniający. Poniżej udostępniamy informacje, które są bardzo istotne z punktu widzenia terminowego wdrożenia PPK w Państwa podmiocie. Załącznikiem do tej umowy jest lista uczestników PPK. Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika.

Dostępnych jest ponad 40 funduszy/ subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych, w tym Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro. Przygotowaliśmy dla pracodawców serwis online do obsługi PPK. Elektroniczny system w łatwy i intuicyjny sposób prowadzi przez proces zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Ułatwia również bieżącą obsługę programu, np. Przekazywanie listy wpłat pracownika i pracodawcy, umożliwia dostęp do historii składek. W materiale wykorzystano zapisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r., materiały dotyczące PPK przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju i dostępne na portalu mojePPK.pl.

Tym razem wychodzimy od tego jak Europejczycy radzą sobie z zerowymi stopami procentowymi i omawiamy w naszej ocenie bardziej dochodowe rodzaje obligacji. Rozmówcą Macieja Pieloka, CFA SEC i EBC zgadzają się udostępniać informacje regulacyjne na swapach opartych na zabezpieczeniach jest Dariusz Kędziora, CFA. Czy trwająca obecnie wyprzedaż na giełdach w Szanghaju i Hong-Kongu to zapowiedź gorszej passy akcji rynków wschodzących, a może okazja inwestycyjna?

Uczestnik funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w fundusz. W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością. Dlaczego rozwiązania dłużne krótkoterminowe zanotowały spadek notowań i czy jest to wg nas początek negatywnego trendu?

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments